Yatırımcı İlişkileri

Genel Kurula Davet
 • 08
 • ARA
 • 0
Foto
Autor

Genel Kurula Davet

İLAN

Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:8120

 

KMS KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Adresi:Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/11/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/12/2020 tarihinde, saat: 17:00’da, Yavuz Selim Mah. 73045.Sk No:32/A Dulkadiroğlu/K.MARAŞ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve denetleme raporları onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

TOPLANTI GÜNDEMİ                     

----------------------------------------------------------

 • Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü.
 • Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
 • Şirketin 2019 yılı faaliyet raporunun okunması
 • Şirketin 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması
 • Şirketin 2019 yılı bilanço ve K/Z tablolarının okunması
 • Şirketin 2019 yılı bilanço ve K/Z tablolarının onaylanması
 • Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası
 • 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
 • 2020 Yılı Bağımsız Denetçi Seçiminin Yapılması
 • Şirket Ana Sözleşmesinin İlan ile ilgili 12.maddesindeki değişikliğin görüşülerek karara        bağlanması
 • Eski Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Avni Arıgüloğlu aleyhine sorumluluk davası açılmasının görüşülüp karara bağlanması
 • Kapanış.

 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 25/12/2020 tarihinde saat:17:00'da Yavuz Selim Mah. 73045.Sk No:32/A Dulkadiroğlu/K.MARAŞ adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

 

 • 13
 • OCK
 • 0
Foto
Autor

Genel Kurula Davet

İLAN

Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:8120

 

KMS KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi:Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/01/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31.12.2019 tarihinde saat 17:00’da yapılan ancak Türk Ticaret Kanunun 420.maddesi gereği ertelenen ve izleyen 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’nın 31.01.2020  tarihinde saat 17:00 da Hacı Bayram Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve denetleme raporları on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.                                              Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

TOPLANTI GÜNDEMİ                     

----------------------------------------------------------

 • Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü.
 • Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
 • Şirketin 2018 yılı faaliyet raporunun okunması
 • Şirketin 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması
 • Şirketin 2018 yılı bilanço ve K/Z tablolarının okunması
 • Şirketin 2018 yılı bilanço ve K/Z tablolarının onaylanması
 • Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası
 • 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Seçiminin Yapılması
 • Kapanış.

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31/01/2020 tarihinde saat:17:00'da Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 • 06
 • OCK
 • 0
Foto
Autor

Genel Kurul Toplantısı Ertelenmesi Duyurusu

İLAN

Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:8120

 

KMS KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Adresi:Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ

 

Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyurusu;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 31/12/2019 tarihinde, saat: 17:00’da, Hacı Bayram Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ adresinde gerçekleştirilen ve 11.12.2019  tarihli ve 9970 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1686 nolu sayfasında duyurulan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanununun 420.maddesine istinaden ertelenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur.

 • 11
 • ARA
 • 0
Foto
Autor

Genel Kurula Davet

İLAN

Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:8120

 

KMS KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Adresi:Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/12/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/12/2019 tarihinde, saat: 17:00’da, Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve denetleme raporları on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

TOPLANTI GÜNDEMİ                     

----------------------------------------------------------

 • Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü.
 • Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
 • Şirketin 2018 yılı faaliyet raporunun okunması
 • Şirketin 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması
 • Şirketin 2018 yılı bilanço ve K/Z tablolarının okunması
 • Şirketin 2018 yılı bilanço ve K/Z tablolarının onaylanması
 • Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası
 • 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Seçiminin Yapılması
 • Kapanış.

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31/12/2019 tarihinde saat:17:00'da Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Yorum (0)

Yorum Yazın

Logo