Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Telefon
YouTube
Facebook
İnstagram
Doç. Dr. İdris ARDIÇ

Doç. Dr. İdris ARDIÇ

KARDİYOLOJİ UZM.

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Çalıştığı Kurum

Yıl

Lisans-Y.Lisans

Tıp

Hacettepe Üniversitesi

1998-2005

Tıpta Uzmanlık

Kardiyoloji

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006-2010

Yard.Doç.

Kardiyoloji

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012-2014

Doç.

Kardiyoloji

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

2014-2017

Doç.

Kardiyoloji

Özel Megapark Hastanesi

2018- halen

 

 

Yabancı dil: İngilizce

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Tabibler Odası
 2. Türk Kardiyoloji Derneği
 3. Avrupa Kardiyoloji Derneği

Ödüller :

 1. 2010 YILI XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi en iyi poster bildirisi ikincilik ödülü; "Assessment of atrial conduction time in patients with sarcoidosis".
 2. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1898 yılından beri yayımlanan 'The Marquis Who's Who' adlı biyografi dergisinde, yaptığım bilimsel çalışmaların göz önünde bulundurularak; 2012 yılı 29. sayısında biyografim yer aldı.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • Akcay A, Aydin MN, Acar G, Mese B, Çetin M, Akgungor M, Cabioglu E, Bozoglan O, Ardic I, Çakici M. Evaluation of left atrial mechanical function and atrial conduction abnormalities in Maras powder (smokeless tobacco) users and smokers. Cardiovasc J Afr. 2015 May-Jun;26(3):114-9.
 • Acar G, Kahraman H, Akkoyun M, Kilinc M, Zencir C, Yusufoglu E, Dirnak I, Sahin H, Olmez S, Akcay A, Ardic I. Evaluation of atrial electromechanical delay and its relationship to inflammation and oxidative stress in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 2014 May;31(5):579-85
 • Dogan A, Dogdu O, Ozdogru I, Yarlioglues M, Kalay N, Inanc MT, Ardic I, Celik A, Kaynar L, Kurnaz F, Eryol NK, Kaya MG. Cardiac effects of chronic graft-versus-host disease after stem cell transplantation. Tex Heart Inst J. 2013;40(4):428-34.
 • Kaya MG, Akpek M, Lam YY, Dogdu O, Ardic I, Akgul O, Ozgocmen S. Abnormal heart rate recovery on exercise in ankylosing spondylitis. Int J Cardiol. 2013 Nov 5;169(3):215-8.
 • Akkaya E, Vuruskan E, Zorlu A, Sincer I, Kucukosmanoglu M, Ardic I, Yilmaz MB. Aortic intracardiac echocardiography-guided septal puncture during mitral valvuloplasty. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2014 Jan;15(1):70-6.
 • Cetin M, Cakici M, Polat M, Suner A, Zencir C, Ardic I. Relation of epicardial fat thickness with carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Endocrinol. 2013;2013:769175.
 • A.Kasapkara, R.Topsakal, M.Yarlıoğlueş, G.Yarlıoğlueş, O.Doğdu, İ.Ardıç, M.Akpek, M.G.Kaya. Effects of serum uric acid levels on coronary collateral circulation in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome. Coron Artery Dis. 2012 Nov;23(7):421-5.

 

 • G.Kaya, M.Özkan, Ö.Günebakmaz, H.Akkaya, E.G.Kaya, M.Akpek, N.Kalay, M.Dikilitaş, M.Yarlıoğlueş, H.Karaca, V.Berk, İ.Ardıç, A.Ergin, Y.Y.Lam. Protective effects of nebivolol against anthracycline-induced cardiomyopathy: A randomized control study. Int J Cardiol. 2012 Jun 22. doi:10.1016/j.ijcard.2012.06.023

 

 • Küçükosmanoğlu, E.Akkaya, İ.Ardıç, İ.Sincer. Myocardial bridging of the left anterior descending coronary artery and right coronary artery in a patient with mitral valve stenosis. Kardiol Pol. 2012;70(6):646-647.

 

 • Doğdu, M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya, İ.Ardıç, M.Akpek, O.Şenarslan, D.Elçik, Ö.Şahin, E.Tülümen, B.Çalapkorur, N.Kalay. Relationship between psychosocial status, diabetes mellitus, and left ventricular systolic function in patients with stable multivessel coronary artery disease. Cardiol J. 2012;19(3):249-55.

 

 • İ.Ardıç, M.Yarlıoğlueş, O.Doğdu, H.Büyükoğlan, A.Kanbay, M.Akpek, C.Bol, M.Yüksel, E.Akkaya, E.Vuruşkan, M.G.Kaya. Assessment of aortic elastic properties in patients with sarcoidosis. Blood Press. 2012 Oct;21(5):286-92.

 

 • Yarlıoğlueş, M.G.Kaya, İ.Ardıç, O.Doğdu, H.Yarlıoğlueş, C.Zencir, M.Özdoğru, M.Akpek, H.A.Kasapkara, B.Şarlı, M.Duran, A.Doğan, İ.Özdoğru, A.Oğuzhan. Dose-Dependent Acute Effects of Passive Smoking on Left Ventricular Cardiac Functions in Healthy Volunteers. J Investig Med. 2012 Feb;60(2):517-522.

 

 • Akpek, D.Elçik, N.Kalay, M.Yarlıoğlueş, O.Doğdu, Ö.Şahin, İ.Ardıç, A.Oğuzhan, A.Ergin, M.G.Kaya. The Prognostic Value of Serum Gamma Glutamyl Transferase Activity on Admission in Patients With STEMI Undergoing Primary PCI. Angiology. 2012 Nov;63(8):579-85.

 

 • G.Kaya, M.Akpek, D.Elçik, N.Kalay, M.Yarlıoğlueş, F.Koç, O.Doğdu, Ö.Şahin, İ.Ardıç, A.Oğuzhan, A.Ergin. Relation of Left Atrial Spontaneous Echocardiographic Contrast in Patients With Mitral Stenosis to Inflammatory Markers. Am J Cardiol. 2012 Mar 15;109(6):851-5.

 

 • Yarlıoğlueş, M.Akpek, İ.Ardıç, D.Elçik, Ö.Şahin, M.G.Kaya. Mad-honey sexual activity and acute inferior myocardial infarctions in a married couple. Tex Heart Inst J. 2011;38(5):577-80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 • E 698. İ.Ardıç, G.Kaya, M.Yarlıoğlueş, O.Doğdu, H.Büyükoğlan, N.Kalay, A.Kanbay, C.Zencir, A.Ergin. Impaired heart rate recovery index in patients with sarcoidosis. American College of Cardiology 60th Annual Scientific Session (ACC.11). J am coll cardiol.2011; 57: e698.

 

 

 • E M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya, İ.Ardıç, O.Doğdu, A.Doğan, İ.Özdoğru, A.Oğuzhan. Acute effects of passive smoking on blood pressure and heart rate in healthy females. American College of Cardiology 60th Annual Scientific Session (ACC.11). J am coll cardiol.2011; 57: e620.
 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • Case images: Isolated thrombus-like mass in a patient with multiple myeloma. Akkoyun M, Ardıç I, Balakan O, Deniz MS, Acar G. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Jun;42(4):413.
 • Polat N, Ardıç I, Akkoyun M, Vuruşkan E. Spontaneous coronary artery dissection in a healthy adolescent following consumption of caffeinated "energy drinks". Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Dec;41(8):738-42.
 • Doğdu, M.Akpek, M.Yarlıoğlueş, N.Kalay, İ.Ardıç, D.Elçik, O.Şenarslan, M.G.Kaya. Relationship between hematologic parameters and left ventricular systolic dysfunction in stable patients with multi-vessel coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Dec;40(8):706-13.

 

 • Kalay, D.Elçik, A.Doğan, T.Saka, O.Doğdu, F.Koç, M.Yarlıoğlueş, M.Akpek, A.Oğuzhan, M.G.Kaya, İ.Ardıç, A.Ergin. The effects of significant coronary stenosis and percutaneous coronary intervention on aortic stiffness. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Mar;40(2):143-7.

 

 • İ.Ardıç, Ö.Şahin, M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya. Coexistence of sinus venosus and ostium primum atrial septal defects. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Jan;40(1):106.

 

 • İ.Koçyigit, A.Ünal, A.Çelik, B.Eker, İ.Ardıç, B.Tokgöz, O.Oymak, Ç.Utaş. Effects of Renal Transplantation on Cardiac Function and Morphology in the Late Posttransplant Period. Turk Neph Dial Transpl. 2012; 21 (1): 28-33.

 

 

 • Ş.Keleşoğlu, M.Akpek, O.Doğdu, İ.Ardıç. Calcific constrictive pericarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011 Jun;39(4):345.

 

 

 • Koç, K.Özbek, M.Karayakali, İ.Ardıç, A.Çelik, F.Altunkaş, H.Kadı, K.Ceyhan, M.G.Kaya. İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda elektrokaridiyografik parametreler: P ve QT dispersiyonu. Medical Network 2010:17:248-53.

 

 

 

 

 • Doğdu, M.G.Kaya, Ö.Günebakmaz, M.Yarlıoğlues, A.Doğan, T.İnanç, N.Kalay, İ.Ardıç, B.Şarlı, E.Başar. İntrakoroner brakiterapi ile tedavi edilen koroner arter hastalığı olan hastalarda uzun dönem klinik sonuçlar: Yedi yıllık takip. Türk Girişimsel Kard. Der. 2009;13:85-91.

 

 • İ.Ardıç, M.G.Kaya, S.Oğuz, A.Özbek, A.Kasapkara, A.Çelik, V.Polat, C.Kahraman, N.Emiroğulları. İnfektif endokardit tanısıyla kapak cerrahisi uygulanan 26 hastanın retrospektik olarak değerlendirilmesi. İ Ü Kardiyol Enst Derg. 2008; 7 (4): 11-15.

 

 • İnanç, M.G.Kaya, E.G.Kaya, A.Doğan, İ.Ardıç, O.Doğdu, R.Aksu, İ.Özdoğru. İnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanın değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2007:5(3);91-99.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • S M.Akpek, N.Kalay, D.Elçik, M.Yarlıoğlueş, O.Doğdu, İ.Ardıç, Ö.Şahin, A.Oğuzhan, R.Topsakal, A.Ergin, M.G.Kaya. High Serum Levels of Hyaluronan in Patients with Rheumatic Mitral Stenosis Summary. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):48

 

 • S M.Akpek, M.G.Kaya, M.Yarlıoğlueş, N.Kalay, O.Doğdu, İ.Ardıç, Ö.Şahin, D.Elçik, İ.Özdoğru, R.Topsakal, A.Oğuzhan, A.Ergin. Relationship Between Platelet Indices And Spontaneous Echo Contrast In Patients With Mitral Stenosis. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):59

 

 • S 041.Doğdu, M.G.Kaya, M.Yarlıoğlueş, A.Doğan, İ.Ardıç, D.Elçik, N.Kalay, L.Kaynar, F.Kurnaz, N.K.Eryol. Impaired Aortic Elastic Properties in Patients With Chronic Graft-Versus-Host Disease. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):67

 

 • S 049.Doğdu, A.Doğan, M.G.Kaya, İ.Özdoğru, M.Yarlıoğlueş, N.Kalay, M.T.İnanç, İ.Ardıç, A.Çelik, L.Kaynar, F.Kurnaz, N.K.Eryol. Cardiac Effects of Chronic Graft Versus Host Disease Which Develops Following Stem Cell Transplantation. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):71

 

 • S 053.Kalay, M.Akpek, D.Elçik, M.Yarlıoğlueş, İ.Ardıç, O.Doğdu, Ö.Şahin, A.Çelik, R.Topsakal, A.Ergin, M.G.Kaya. Left Ventricular Strain and Strain Rate Echocardiography Analysis in Patients with Total and Subtotal Occlusion in the Infarct-Related Left Anterior Descending Artery. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):74

 

 • S 101.Doğdu, M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya, B.Şarlı, Ö.Günebakmaz, İ.Ardıç, N.Kalay, M.Akpek, Ş.Keleşoğlu, E.Başar. Long Term Clinical Outcomes of Brachytherapy, Bare-Metal Stenting, and Drug-Eluting Stenting for De Novo and In-Stent Restenosis Lesions: Five Year Follow-up. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):101

 

 • S 107. İ.Ardıç, M.G.Kaya, M.Yarlıoğlueş, O.Doğdu, M.Akpek, B.Şarlı, A.Ergin. İskemik ve non-iskemik kardiyomiyopati hastalarinda karvedilol ve metoprololün kardiyak disenkroni üzerine etkileri. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):104

 

 • S M.Yarlıoğlueş, O.Doğdu, İ.Ardıç, M.Akpek, A.Oğuzhan, İ.Özdoğru, M.G.Kaya. Neutrophil / lymphocyte ratio in patients with non-dipper hypertension. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):116

 

 • S M.Akpek, D.Elçik, M.Yarlıoğlueş, N.Kalay, O.Doğdu, Ö.Şahin, İ.Ardıç, A.Oğuzhan, A.Ergin, M.G.Kaya. The Association Of Serum Gamma Glutamyl Transferase Activity On Admission With Coronary Flow In Stemi Patients Undergoing Primary PCI. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):119

 

 • P M.Akpek, İ.Ardıç, M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya. Mikst Bağ Dokusu Hastalığı İle Birlikte Dev Pulmoner Anevrizma. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):156

 

 • P M.Akpek, N.Kalay, Metin Aytekin, O.Doğdu, M.Yarlıoğlueş, İ.Ardıç, D.Elçik, Ö.Şahin, A.Ergin, A.Oğuzhan, M.G.Kaya. Elevated Plasma Hyaluronan Levels in Secondary Pulmonary Hypertension. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):160

 

 • P M.Akpek, M.G.Kaya, H.Uyarel, M.Yarlıoğlueş, N.Kalay, Ö.Günebakmaz, O.Doğdu, İ.Ardıç, D.Elçik, Ö.Şahin, A.Oğuzhan, A.Ergin, Charles M. Gibson. The Association Of Serum Uric Acid Levels On Coronary Flow In Patients With Stemi Undergoing Primary PCI. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):233

 

 • P 320.Doğdu, M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya, İ.Ardıç, D.Elçik, Ö.Şahin, E.Tülümen, M.Akpek, B.Çalapkorur, N.Kalay. The Effect of Psychosocial Status on Left Ventricular Systolic Function in Stable Patients with Multivessel Coronary Disease. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):320

 

 • P 408.Doğdu, M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya, İ.Ardıç, Y.Kılınç, D.Elçik, Ş.Keleşoğlu, M.Akpek, Ö.Şahin, S.Coşgun, N.Oğuzhan, A.Oğuzhan. Assessment of Atrial Conduction Time in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):370

 

 • P 414. İ.Ardıç, Ö.Şahin, M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya. Sinus Venosus Atrial Septal Defect Coexistence with Ostium Primum Defect: A Rare Manifestation of Atrial Septal Defect. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39 (Suppl 1):373

 

 • S F.Koç, İ.Ardıç, S.Erdem, N.Kalay, K.Özbek, M.Yarlıoğlueş, K.Ceyhan, A.Çelik, H.Kadı, A.Taner, Ş.Şahin, O.Önalan, M.G.Kaya. L arjinin/asimetrik dimetilarjinn (ADMA) oranı, homosistein, folik asit ve vitamin B seviyeleri ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2010;38 (Suppl 2):117.

 

 • P F.Koç, N.Kalay, İ.Ardıç, K.Özbek, A.Çelik, K.Ceyhan, H.Kadı, M.Karayakalı, Ş.Şahin, F.Altunkaş, O.Önalan, M.G.Kaya. İzole koroner arter ektazide antioksidan durum ve antioksidan vitaminlerin seviyesi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2010;38 (Suppl 2):271.

 

 • P M.T.İnanç, B.Çalapkorur, A.Çelik, M.Topuz, O.Doğdu, M.Yarlıoğlueş, İ.Ardıç, M.G.Kaya, A.Doğan, İ.Özdoğru, N.Kalay, A.Ergin, F.Elmalı. Stent içi restenozun şiddet derecesi üzerine klasik koroner risk faktörlerinin etkisi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2010;38 (Suppl 2):232.

 

 • P 013. İ.Ardıç, M.G.Kaya, M.Yarlıoğlueş, O.Doğdu, M.Çelikbilek, M.Akpek, L.Akyol, E.Torun. Ailevi akdeniz ateşi olan hastalarda kalp hızı toparlanma indeksinin değerlendirilmesi. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2010;38 (Suppl 2):193.

 

 • P M.T.İnanç, A.Çelik, Ş.Taşdemir, O.Doğdu, D.Elçik, İ.Ardıç, M.Yarlıoğlueş, M.Topuz, A.Doğan, M.G.Kaya, N.Kalay. Ailesel hipertrofik kardiyomiyopati. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2010;38 (Suppl 2):195.

 

 • S M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya, A.Doğan, İ.Ardıç, O.Doğdu, M.Akpek, N.Kalay, İ.Özdoğru, A.Oğuzhan. Pasif sigara içiciliğinin sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine gelişen bireysel ani etkisinin karboksihemoglobin ve laktat düzeyleri ile ilişkisi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2010;38 (Suppl 2):146.

 

 • S M.Yarlıoğlueş, M.G.Kaya, İ.Ardıç, C.Zencir, B.Çalapkorur, O.Doğdu, M.Akpek, A.Doğan, İ.Özdoğru. Pasif sigara içiciliğinin ortalama trombosit hacmi ve yüksek duyarlıklı CRP düzeyleri üzerine akut etkisi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2010;38 (Suppl 2):102.

 

 • P 030. İ.Ardıç, Ö.Günebakmaz, M.Yarlıoğlueş, Mehmet G. Kaya. İntihar girişimi olgusunda propafenon ve trimetoprim/sülfametoksazol ile akut intoksikasyon. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2009;37 (Suppl 5):126.
 • P 038. İ.Ardıç, M.G.Kaya, A.Kasapkara, B.Şarlı, O.Doğdu, A.Doğan, Tuğrul İnanç, N.Kalay, A.Oğuzhan. Erişkin konjenital kalp hastalarında klinik deneyimlerimiz. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2009;37 (Suppl 5):131.

 

 • P 094. İ.Ardıç, M.G.Kaya, S.Oğuz, A.Özbek, A.Kasapkara, A.Çelik, V.Polat, C.Kahraman, N.Emiroğulları. İnfektif endokardit tanısıyla kapak cerrahisi uygulanan 26 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2009;37 (Suppl 5):165.

 

 • P 112. İ.Ardıç, M.G.Kaya, B.Şarlı, E.Mavili, İ.Özdoğru. Interatrial kitleyi taklit eden aortik psödoanevrizma. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2009;37 (Suppl 5):175.

 

 • P 152.İnanç, M.G.Kaya, E.G.Kaya, A.Doğan, İ.Ardıç, O.Doğdu, R.Aksu, İ.Özdoğru. İnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanın değerlendirilmesi. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2008;36 (Suppl 2):171.

 

 • P G.Genç, İ.Ardıç, A.Doğan, M.G.Kaya Transkateter yöntem ile geniş sekundum tip atriyal septal defektin kapatılması: olgu sunumu. IX. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir. Bildiri Kitabı:192.

 

 • P 125. Ö.Örsçelik, İ.Ardıç, Ö.Şahin, M.G.Kaya. Aort koarktasyonunda stent uygulaması: olgu sunumu. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir. Bildiri Kitabı:205.