Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Telefon
YouTube
Facebook
İnstagram
Doç. Dr. Bülent MEŞE

Doç. Dr. Bülent MEŞE

KALP VE DAMAR CERRAHİ UZM.

Eğitim

1989 yılında Afşin lisesinden 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında başladığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi İhtisasını 2002 yılında tamamladı.

İlgi Alanları

 • Hemanjiom ve yüzeysel varislerde skleroterapi.

Uzmanlık Tezi ve Danışmanı

 • Koroner bypass cerrahisi yapılan riskli hastalarda Pentoksifilin’in postoperatif mortalite ve morbidite üzerine etkileri.
 • Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bülent Kısacıkoğlu

Deneyim

Ocak1997-Mart2002 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde ihtisasımı tamamladı. Erişkin kalp cerrahisi yanında periferik damar cerrahisi ve pediatrik kalp cerrahisinde deneyim kazandı. Mart 2002- Kasım 2003 tarihleri arasında Adana Universal Hastanesinde, Aralık 2003-Mayıs 2005 tarihleri arasında Gaziantep San-Ko Tıp Merkezinde  Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olarak çalıştı. Haziran 2005-Ekim 2011  tarihleri arasında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Kalp  ve Damar cerrahisi kliniğinde kalp cerrahisi kurucu ve sorumlu hekimi olarak görev yaptı. Kasım 2011’den 2017 yılına kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.2016 yılından itibaren Doçent Dr olarak görevine devam etti. Ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik yapmaktadır . İki uzmanlık tezi yönetti. Türk Göğüs Kalp ve Damar cerrahisi ve Ulusal Vasküler Endovasküler cerrahi derneği üyesidir.

YAYINLAR

SCI-EXPANDED, IM/MEDLINE (PUBMED) KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE 

YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 1. Mese B, Bozoglan O, Elveren S, Eroglu E, Gul M, Cıralık H at all. Efficacy of Linezolid, Teicoplanin, and Vancomycin in Prevention of an Experimental Polytetrafluoroethylene graft Infection Model caused by Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Med Sci Monit, 2015;   21:909-914.
 2. Bozoglan O, Mese B, Eroglu E, Elveren S,  Gul M, Celik A, Yildirimdemir Hİ,  Ciralik H, Yasim A. Which prosthesis is more resistant to vascular graft infection: Polytetrafluoroethylene or Omniflow II biosynthetic grafts? Surgery Today 06 Mar 2015. DOI: 10.1007/s00595-015-1141-3.
 3. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Sökmen A. Resection of a giant thymoma and coronary artery bypass graft surgery: a case report. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):1094-96.
 4. Bozoglan O, Mese B, Inci MF, Eroglu E. A rare complication of endovenous laser ablation: intravascular laser catheter breakage. BMJ Case Rep 2013; doi:10.1136/bcr-2013-009012
 5. Güler S, Sokmen A, Mese B, Bozoglan O. İnfective endocarditis developing serious multiple  complications. BMJ Case Reports. 2013; doi 10.1136/bcr-2012-008097
 6. Erdoğan M.B, Karakaş P, Uygur F, Meşe B, Yamak B, Bozkır M.G. Persistan left superior vena cava the anatomical and surgical importance. West İndian Med. J. 2007; 56(1)1-8.
 7. Meşe B, Uygur F, Erdoğan M.B, Asil R, Yamak B. Surgical treatment of isolated cardiac echinococcosis, located in the right ventricular outflow tract. Anadolu Kardiyol Derg. 2006;6(4):372-3.
 8. .Erdoğan M.B, Uygur F, Meşe B, Serçelik A, Öğütmen C.C, Yamak B, Kısacıkoğlu B. Akut miyokard infarktüsünün ilk altı saatinde acil koroner baypass uygulanan hastalarda erken dönem sonuçlar.Türk Kard. Derg. 2006;34(8):489-493.
 9. Erdoğan M.B, Uygur F, Meşe B, Tandoğan A, Hedbe L, Serçelik A, Yamak B. Otuzbeş yaş üzeri hastalarda atriyal septal defekt cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Derg. 2006;14(3): 205-207
 10. Uygur F, Erdoğan M.B, Meşe B, Tandoğan A, Denker A, Serçelik A, Yamak B, Kısacıkoğlu B. Kardiyak miksoma: beş yıllık cerrahi deneyim. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2005;13: 120-122.
 11. Özsin KK, Arıkan A, Meşe B, Karabörk O. Elde iskemiye neden olan spor yaralanmasına bağlı olarak geç dönemde gelişen ulnar arter psödoanevrizması: Olgu sunumu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2011;19(4): 634-636.
 12. Meşe B, Arıkan A, Karabörk O, Özsin KK. Dev sol atriyal miksomanın süperior septal yaklaşımla eksizyonu: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2012;20(3):596-599.

SCI-EXPANDED, IM/MEDLINE(PUBMED) KAPSAMINDA OLMAYIP ULUSAL               VE/VEYA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 1. Meşe B, Bozoğlan O, Eroğlu E, Erdoğan MB, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ. Üst extremite derin ven trombozlarında rotasyonel trombektomi: Olgu sunumu. Damar Cer Derg 2014. doi: 10.9739/uvcd.2013-38007.
 2. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Doğan E. Hemodiyaliz bağımlı kronik böbrek yetmezlikli hastalarda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz. Erciyes Med J 2014;36(3):123-126. 
 3. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E. Sol kolda kalsifiye ven ile karışan polimatriksoma. Damar Cer Derg 2014;23(2):132-134.
 4. Özocak O, Bozoğlan O, Serhatlıoğlu F, Meşe B, Erdem K, Kahraman C. Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda n-asetil sisteinin miyokardiyal reperfüzyon hasarını önlemedeki rolü. Abant Medical Journal 2014;3(2):138-144. 
 5. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ, Yasim A,  Mete A. Açık kalp cerrahisi sonuçlarımız. Erciyes Med J 2013;35(4):215-218. 
 6. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Arı M, Erdem K, Yayla ME. Büyük safen ven varislerinin tedavisinde endovenöz lazer ablasyon: 3 yıllık deneyimlerimiz. Damar Cer Derg 2013; 22(1):130-135.
 7. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Arı M, Erdem K. Sekonder arterivenöz fistülde kısa segment politetrafloroetilen (PTFE) greft interpozisyonu: Olgu sunumu. Damar Cer Derg 2013; 22(1): 146-148.
 8. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Arı M, Erdem K, Yayla ME. TEVAR procedure in a patient with descending aortic aneurysm accompanying right aortic arch anomaly: A case report. Damar Cer Derg 2013; 22(1): 48-51.
 9. Bozoğlan O, Meşe B, Erdem K. Koroner ve karotis arter hastalığında kombine cerrahi tedavi. Abant Medical Journal 2012; 3(1):107-110. 
 10. Gültekin Y, Bozoğlan O, Meşe B. Koroner arter bypass greftleme operasyonlarında kullanılan esmololün postoperatif atriyal fibrilasyon gelişimi üzerine etkisi. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010;7(3):122-127.
 11. Bozoğlan O, Meşe B. Sol ana koroneri tam tıkalı olan hastada acil koroner bypass cerrahisi: Olgu sunumu. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2010; 7(2):79-81.
 12. Meşe B, Bozoğlan O, Eroğlu E. İzole İnternal İliyak Arter Anevrizmasında Endovasküler      Stent Uygulaması. Damar Cer Derg. 2014;23(3):194-7.
 13. Meşe B, Bozoğlan O, Eroğlu E, Elveren S, Yıldırımdemir H.İ, Yasım A. Karotis Endarterektomi Operasyonlarından Sonra Yama Materyali Olarak Safen Ven Kullanımı Daha Az Kanama Komplikasyonu İle Birliktedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014;9(1):29-31.
 14. Arıkan A, Özsin K.K, Meşe B, Karabörk O. Bilateral Radiyal Arter Grefti Kullanılarak Koroner Bypass Cerrahisi Geçiren Bir Hastada Başarılı Bir Snuff-Box Arteriyovenöz Fistül Oluşturulması. Damar Cer Derg. 2009;18(1):36-40.
 15. Meşe B, Özsin K.K, Arıkan A, Karabörk O. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde uygulanan ilk 200 açık kalp olgusunun değerlendirilmesi. 2008;(20):96-100.

YURTDIŞI KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

 1. Aydın MN, Akçay A, Acar G, Aksungur M, Cabioglu E, Meşe B, Bozoğlan O, Ardınç İ. Evaluation of left atrial mechanical fuctions and atrial condiction abnormalities maras povder (smokeless tobacco) users and smokers.
 2. Bozoglan O, Meşe B, Erdem K, Eroglu E, Ari M. Acute pulmonary edema causing giant left atriyal myxoma: A case report. 9th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 21-24, 2013, Antalya.
 3. Bozoglan O, Mese B, Eroglu E, Ari M, Elveren S, Yildirimdemir I, Erdem K. TEVAR procedure in a patient with descending aortic aneurysm accompanying right aortic arch anomaly: A case report. 9th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 21-24, 2013, Antalya.
 4. Bozoglan O, Gultekin Y, Mese B, Erdem K, Eroglu E, Yasim A. The effect of esmolol on prevention of postoperative atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery. 9th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 21-24, 2013, Antalya.
 5. Arı M, Eroğlu E, Bozoğlan O, Meşe B. The endovascular applications at aortic aneurysm treatment: Our experience in cardiovascular surgery clinic. 9th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 21-24, 2013, Antalya.
 6. Eroğlu E, Arı M, Bozoğlan O, Meşe B. The endovascular applications in the treatment of vascular diseases: Our experience in cardiovascular surgery clinic. 9th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 21-24, 2013, Antalya.
 7. Meşe B, Bozoğlan O, Eroğlu E, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ. İdiopatic perforation of the aortic valve.  9th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 21-24, 2013, Antalya.
 8. Meşe B, Bozoglan O, Eroglu E. Our experience in the ascending aortic surgery. 8th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 1-4, 2012, Antalya.
 9. Meşe B, Bozoglan O, Arı M. Superior Septal Approach. 8th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 1-4, 2012, Antalya.
 10. Bozoglan O, Mese B, Eroğlu E, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ. Surgical treatment of combined carotid and coronary artery disease. 8th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 1-4, 2012, Antalya.
 11. Bozoglan O, Mese B, Eroğlu E, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ. In vitro effect of different prime solution that in use on during cardiopulmary bypass, on postoperative functions of thrombocyte and coagulation. 8th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 1-4, 2012, Antalya.
 12. Bozoglan O, Mese B, Eroğlu E, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ. Giant thymoma and coronary artery bypass: case report. 8th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 1-4, 2012, Antalya.
 13. Eroğlu E, Arı M, Bozoglan O, Mese B, Acıpayam M, Yasım A. A new kind of Non-Tumescent Endovenous Ablation Method for Varicose Veins Treatment: Early Results of N-Butyl Cyanoacrylate ( Variclose® ). 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. March 26-29, 2015, İstanbul.

 YURTİÇİ KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

 1. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E. İzole İnternal İliak Arter Anevrizmasında Endovasküler Stent Uygulaması. 16. Ulusal Vaskuler ve Endovaskuler Cerrahi Kongresi. 26-29 Ekim 2013, İstanbul.
 2. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E. Sol kolda kalsifiye tromboze ven ile karışan polimatriksoma. 16. Ulusal Vaskuler ve Endovaskuler Cerrahi Kongresi. 26-29 Ekim 2013, İstanbul.
 3. Meşe B, Bozoğlan O, Eroğlu E, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ. Karotid endarterektomide arteriyotominin primer kapatılması. Ulusal Vaskuler ve Endovaskuler Cerrahi Kongresi. 26-29 Ekim 2013, İstanbul.
 4. Meşe B, Bozoğlan O, Eroğlu E, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ. Diyaliz grefti olarak safen ven kullanımı. Ulusal Vaskuler ve Endovaskuler Cerrahi Kongresi. 26-29 Ekim 2013, İstanbul.
 5. Meşe B, Bozoğlan O, Eroğlu E, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ. Rotasyonel trombektomi ile üst ekstremite derin ven trombozunun tedavisi. Ulusal Vaskuler ve Endovaskuler Cerrahi Kongresi. 26-29 Ekim 2013, İstanbul.
 6. Eroğlu E, Arı M, Meşe B, Bozoğlan O, Elveren S, Yıldırımdemir İ. Venöz yetmezlikte endovenöz lazer ablasyon tedavisinde 3 yıllık deneyimlerimiz. Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi 8-11 Kasım 2012, Antalya.
 7. Eroğlu E, Bozoğlan O, Meşe B, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ. Ön kol arterio venöz fistül ameliyatlarında brescia-cimino anastomoz tekniği ile balık ağzı anastomoz tekniğinin arterio venöz fistül başarısına etkilerinin renkli doppler usg ile karşılaştırılması. Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi 8-11 Kasım 2012, Antalya.
 8. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ. 75 Yaş ve üzeri hastalarda açık kalp cerrahisi sonuçları. Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi 8-11 Kasım 2012, Antalya.
 9. Meşe B, Bozoğlan O,  Eroğlu E, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ. Hemodiyaliz bağımlı kronik böbrek yetmezlikli hastalarda açık cerrahisi deneyimlerimiz. Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi 8-11 Kasım 2012, Antalya.
 10. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Arı M, Elveren S, Yıldırımdemir İ. Kahramanmaraş ilinde yapılan açık kalp cerrahisi sonuçları. Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi 8-11 Kasım 2012, Antalya.
 11. Meşe B,Özsin KK, Arıkan A, Karabörk O. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde uygulanan açık kalp cerrahisi olgularının değerlendirilmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi.17-21 Ekim 2008, Çeşme.
 12. Özsin KK, Arıkan A, Meşe B, Karabörk O. Elde iskemiye neden olan ve spor yaralanmasına bağlı geç dönemde gelişen unlar arter psödoanevrizması: Olgu sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi.17-21 Ekim 2008, Çeşme.
 13. Meşe B, Arıkan A, Karabörk O, Özsin KK. Dev sol atrial miksoma olgusu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi.17-21 Ekim 2008, Çeşme.
 14. Erdoğan M, Uygur F, Yardımcı M, Türkoğlu T, Tandoğan A, Meşe B, Öğütmen C, Yamak B, Kısacıkoğlu B. 40 yaş altı koroner bypass cerrahisi. Preoperatif risk faktörleri. Greft seçimi erken sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasım 2006, Antalya.
 15. Erdoğan M, Uygur F, Tandoğan A, Meşe B, Öğütmen C, Yamak B, Kısacıkoğlu B. Mitral kapak errahisinde klasik sol atriyotomi ile süperior septal yaklaşımın karşılaştırmalı sonuçları. . Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasım 2006, Antalya.
 16. Yalınız H, Meşe B, Kısacıkoğlu B, Tokcan A, Dost O, Güler T. Koroner bypass operasyonu yapılan riskli hastalarda Pentoksifilin’in postoperatif morbidite ve motalite üzerine etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya.
 17. Arıtürk C, Atik A, Arıkan A, Karabörk O, Özsin K, Gültekin Y,  Meşe B. Torakal ve abdominal aort cerrahisinde 3.5 yıllık deneyimimiz. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 27-30 Ekim 2011, Antalya.
 18. Eroğlu E, Yasım A, Meşe B, Bozoğlan O, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ. Kalp ve damar cerrahisi kliniğinin periferik anjiyografi uygulamaları. XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 19. Meşe B, Bozoğlan O, Yasım A, Eroğlu E, Yıldırımdemir Hİ. Biküspid Aorta ve Asendan Aort Anevrizması olan hastalarda mutlaka aort koarktasyonu araştırılmalıdır. XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 20. Meşe B, Elveren S, Bozoğlan O, Eroğlu E, Gül Mustafa, Yıldırımdemir Hİ, Çıralık H, Yasım A. Metisiline dirençli Staphilococcus  Aureus ile oluşturulan deneysel politetrafloroetilen greft enfeksiyonu modelinde Linezolid, Teikoplanin ve Vankomisin’in etkinliğinin değerlendirilmesi. XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 21. Eroğlu E, Meşe B, Bozoğlan O, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ, Yasım A. Periferik tıkayıcı arter hastalıklarında biyodegredable stent deneyimlerimiz. . XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 22. Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Elveren S,  Gül Mustafa, Yıldırımdemir Hİ, Çıralık H, Yasım A. Vasküler greft enfeksiyomlarında hangi protez enfeksiyona daha dirençlidir. Politetrafloroetilen(PTFE), biyosynthetic prothesis(Omniflow II) ? XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 23. Bozoğlan O, Eroğlu E, Meşe B, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ, Karabörk O, Yasım A. Derin Ven Trombozu tedavisinde farmakomekanik trombektomi(Cleaner®)kullanımı. XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 24. Eroğlu E, Elveren S,  Yıldırımdemir Hİ, Meşe B, Bozoğlan O, Yasım A. Üst ekstremite arter yaralanması sonucu gelişen psödoanevrizmanın endovasküler tedavisi. XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 25. Eroğlu E, Arı M,  Elveren S,  Yıldırımdemir Hİ, Bozoğlan O, Meşe B. Kesici alet yaralanması sonrası femoral arterde oluşan psödoanevrizma ve arteriyovenöz fistülün endovasküler tedavisi. XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 26. Yasım A, Eroğlu E, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ, Bozoğlan O,   Meşe B. Yüzeyel femoral arterin uzun segment total tıkanıklığının  endovasküler yöntemle tedavisi. . XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 27. Eroğlu E, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ, Meşe B,  Bozoğlan O, Yasım A. Varikoz venin endovenöz ablasyonunda yeni bir yöntem: VariClose® Vein Sealing Systems. XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.
 28. Meşe B, Eroğlu E,  Bozoğlan O, Elveren S, Yıldırımdemir Hİ, Yasım A. İliyak arterdeki stent tıkanıklığının tekrar perkütan yöntemle tedavi edilmesi. XIII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim- 2 Kasım 2014, Antalya.

KATILDIĞI KONGRE VE KURSLAR       

 1. 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. March 26-29, 2015, İstanbul.
 2. 28th European Association For Cardio-Thoracic Surgery Annual Meeting 11-15 October .Milan, İtaly.
 3. TKDCD  Okulu. 06-08 Haziran 2014, Çanakkale. 
 4. Alt Ekstremite Venöz Renkli Doppler Ultrasonografi Kursu. 27 Haziran 2014, Gaziantep.
 5. TKDCD Minimal İnvaziv-Robotik Girişimler ve Renal Yetmezlikte Damar Erişimi Çalışma Grupları Ortak Toplantısı ‘Endoskopik Ven Çıkarılması’ Kursu. 7 Mart 2014, Şanlıurfa.
 6. TKDCD Minimal İnvaziv-Robotik Girişimler ve Renal Yetmezlikte Damar Erişimi Çalışma Grupları Ortak Toplantısı ‘Kronik Renal Yetmezlikte Damar Erişimi’ Kursu. 7 Mart 2014, Şanlıurfa.
 7. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Kursu 25 Mayıs 2013, Gaziantep.
 8. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 1-4 March 2012, Antalya.
 9. KSÜ Tıp Fakültesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ‘Laboratuvar Hayvanları Kursu’. 24 Ocak- 2 Şubat 2012, Kahramanmaraş.
 10. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi. 27-31 Ekim, Antalya.
 11. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XV. Ulusal Kongresi. 15-19 Mayıs 2009, Gaziantep.
 12. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim, Çeşme.
 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi ‘Ventrikül Destek Cihazları Kursu’. 17-21 Ekim, Çeşme.
 14. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi ‘Mitral Kapak Tamir Yöntemleri Kursu’. 17-21 Ekim, Çeşme.
 15. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği ‘2. Temel Yoğun Bakım Kursu’. 17-18 Mart 2007, Gaziantep.
 16. 3th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 28 November- 2 December 2007, Antalya.
 17. 3th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery’Echocardiography Course’. 28 November- 2 December 2007, Antalya.
 18. 3th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery’Hands on Cardiac Morphology Course’. 28 November- 2 December 2007, Antalya.
 19. 3th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery’Course on Grown-up Congenital Heart Diseases’. 28 November- 2 December 2007, Antalya.
 20. 2th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 20-24 September 2006, Bodrum.
 21. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 01-05 Kasım 2006, Antalya.
 22. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ‘IV. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu. 9 Haziran 2006, Kayseri.
 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 27-30 Kasım 2004, Antalya.
 24. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 5. Ulusal Kongresi. 21-24 Ekim 1998, Antalya.

 

YURTİÇİ KONGRELERDE YAPTIĞI SUNUMLAR

 1. Bülent Meşe. EKYD’nde ekip ve görev paylaşımı. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Günleri. 2013, Gaziantep.

 

ULUSLAR ARASI KONGRELERDE YAPTIĞI SUNUMLAR

 1. Bülent Meşe. Our Experience in the Ascending Aortic Surgery. 8th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March 01-04, 2012. Antalya, Turkey.
 2. Bülent Meşe. Superior Septal Approach. . 8th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March 01-04, 2012. Antalya, Turkey.

 

YÖNETİLEN TEZLER VE PROJELER

 1. Tıpta Uzmanlık, Dr Erdinç EROĞLU, “Ön Kolda AVF Ameliyatlarında Brescia-Cimino Anastomoz Tekniğiyle Balık Ağzı Anastomoz Tekniğinin AVF Başarısına Etkilerinin Renkli Doppler USG ile Karşılaştırılması”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2011.

2.Tıpta Uzmanlık, Dr Serdal Elveren, “Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus ile Deneysel Greft Enfeksiyon Modelinde Linezolid, Teikoplanin ve Vankomisin’in Proflaktik Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2011.

 1. Bilimsel araştırma projesi, Dr Bülent MEŞE, “Vasküler greft enfeksiyonlarının tedavisinde sistemik uygulanan vankomisin, teikoplanin ve linezolidin etkinliğini karşılaştırmak ve bu ajanların sistemik inflamatuar cevaba etkisini araştırmak” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2013. Proje No: 2013/2-31 D.