Özel Megapark Hastanesi Hakkında

Megapark Hastanesi, 2005 yılında kurulmuş bulunan KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri A.Ş’nin ilk sağlık hizmetleri projesidir.Hastane binası inşaatı 2007-Haziran ayında, cihaz montajları ise EYL-2007 tarihinde tamamlanmış ve Kasım-2007’de Ruhsat Başvurusunda bulunmuştur. Ocak 2008 tarihi itibarı ile hasta kabule başlanmıştır.

    Megapark Hastanesi Kahramanmaraş’ın en fazla yatak kapasiteli özel hastanesi olup gelişmiş tıp teknolojisinin yanında üstün bilgi ve yetenekteki uzman kadrosu ile sağlık hizmetleri alanında hizmet sunmaktadır. Megapark Hastanesi sağlık hizmetlerine verdiği önemin yanı sıra, hasta ve hasta yakını memnuniyetini esas alan hasta ilişkileri hizmetleri ile hastaların isteklerine cevap vermeyi görev olarak benimsiyor. Bu doğrultuda, idari ve medikal alanında tüm çalışmalarına sunduğu eğitimlerin kalitesinin en üst düzeyde devamlılığını amaçlıyor.

    Hastanemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen “ A sınıfı hastane” ünvanını almaya hak kazanmıştır. Hastanemiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Poliklinik hizmetleri Sabah 08:00 Akşam 17:00 arasında alınabilir. Cumartesi günü ise Sabah 08:00 – 12:00 arası muayene yapılmaktadır.

Kalite Politikamız

Tüm çalışanlarıyla, insana saygıyı hedef alan Megapark ailesi kalite yönetim sistem ve ISO 9001-2008 standartlarını yaşatarak geleceğe güvenle bakar.

Akılcı Laboratuvar

Akılcı Laboratuvar İstem Prosedürü, Akılcı Laboratuvar Konsültasyon İstem Prosedürü, Akılcı Laboratuvar Karar Sınır Kritik Değer Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu Prosedürü

Ameliyathaneler

Ameliyathaneler laminar hava akımı ve hepafiltrelerle donatılmıştır. 3 genel amaçlı, 2 Laparoskopik cerrahi olmak üzere 5 ameliyathane ile 24 saat hizmet vermektedir.

Muayene İçin Randevunuzu

Zahmetsiz & Hızlıca Alın

E-RANDEVU
Çalışma Saatlerimiz
Pazartesi - Cuma 08.00 - 17.00
Cumartesi 08.00 - 13.00
Acil Servis 7/24 Açık
Foto

Misyonumuz

Bilim, vicdan, sosyal etik ve ilkelerden ayrılmadan şeffaf, dürüst ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak. Bilimsel tıbbi araştırmaların yakından takip edildiği ve yeni uygulamaların Kahramanmaraş ve çevre illerine taşınacağı öncü sağlık merkezi olmak.

Sürekli eğitim, ölçme-değerlendirme ve iyileştirme sistemlerini kurup işleterek gelişmeyi ve yenileşmeyi sağlayan bir yönetim ve işletim sistemi modeli olmak.

Hasta, hasta yakınları ile sağlık hizmetlerinden yararlanmayı düşünenlerin ve çalışanlarının memnuniyetine odaklanarak, yüksek standartlarda sağlık hizmetini en uygun fiyatlarla sunmak. Toplumun sağlık bilincinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla doktor ofisleri, park alanları ve kolay ulaşılabilen konumu ile entegre bir sağlık tesisinin Kahramanmaraş ve bölgesindeki ilk örneklerinden birini oluşturmak.

Amaç ve Hedefler


1-HASTA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
– Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınması sağlamak
2.BÖLGEDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK VE HASTA ODAKLILIĞI SAĞLAMAK
– Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak
– Sağlıkta Kalite Standartlarını eksiksiz bir şekilde etkinlik , etkililik , hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamına odaklanan kaliteli bir uyumu artırmak
3.SAĞLIK ÇALIŞMA YAŞAMI OLUŞTURMAK VE UYGUNLUK SAĞLAMAK
– Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak
– İşe uygun personel istihdam etmek
– Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerin İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak
4-PRATİK EĞİTİM İÇİN GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURMAK ,ETKİNLİK VE ETKİLİLİĞİ SAĞLAMAK
– Tüm hastane çalışanlarına eğitimi yoğunlaştırarak katılımın artırılmasını sağlamak
– Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek
– Planlanan eğitim hedeflerini belirlenen zamanda yapılıp yapılmadığını ölçmek
5-KAYNAKLARI ETKİN KULLANARAK BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK
– Hastanemiz hizmetleri ile ilgili reklam ve tanıtıcı faaliyetler yaparak hasta sayısını artırmak
6-HASTANE HİZMETLERİNDE ZAMANLILIĞI SAĞLAMAK
– Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığı belirlenerek verilmesini sağlamak
– Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak
– Hastaların teşhis , tedavi ve bakım hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir zaman aralığında sonuçlanmasını sağlamak
7-HASTA HİZMETLERİNDE HAKKANİYETİ SAĞLAMAK
– Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanması esnasında eşit haklarda yararlanması için mücadele vermek

Foto

Vizyonumuz

Kendimizi kişiler ve hastane olarak Bilim, Vicdan, Sosyal Etik ve İlkelerden asla taviz vermeden, insanlık onuruna saygılı, şeffaf, dürüst, güvenilir ve bölgede en yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmaya adama düşüncesindeyiz. Sağlık hizmetlerinin insanlık için anlam, önem ve kutsallığının bilincindeyiz. “Halka hizmetten daha üstün hizmet yoktur” inanç ve anlayışı bizim yaşam felsefemizdir. Bu inanç ve anlayışla bölge insanını kucaklayan Megapark Hastanesi tüm Kahramanmaraş ve yakın coğrafya için en önde gelen referans merkezi olacaktır.

Değerler

Topluma fayda sağlayan, nitelikli sağlık çalışanları ile değer katan ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı prensip edinen bir sağlık merkezidir.

Foto

Kalite Politikamız

Megapark Hastanesi tüm çalışanlarıyla ve iletişimde olduğu kişi ve kuruluşların memnuniyetini gözeterek hizmetlerini mükemmelliğe giden yolda sürekli iyileştirerek, çevre ve insana saygıyı öne alarak çalışmalarını Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde sistemleştirmeyi amaç edinmiştir.

7/24 Acil Servis

Modern Teknolojiler

Profesyonel Ekip

Hasta Gizliliği