Göğüs Hastalıkları

Megapark Hastanesi

Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik klinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir. Solunum sisteminden kaynaklanan nefes darlığının teşhisi, tedavisi ve takibinde önemli rol oynayan solunum fonksiyon testleri ve ilaçlı solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.


Endoskopi Ünitemizde, başta akciğer kanseri olmak üzere, bazı akciğer hastalıklarının erken ve kesin tanısına yönelik bronkoskopi (solunum yollarının erken endoskopik incelemesi) yapılmaktadır.


Akciğer zarları arasında sıvı toplandığında, nedenini araştırmak için, bu sıvıdan örnekler alınarak tanıya gidilebilmektedir. Sıvı fazla miktarda ise, tedavi amacıyla bu sıvının boşaltılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Göğüs Hastalıkları Bölümü, bu alandaki hastalıkların teşhis ve tedavilerinde teknolojinin son olanakları kullanarak hastalarına en çağdaş hizmeti vermektedir. Radyolojik Görüntüleme, Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, Allerji Testleri, Bronkoskopi gibi olanakların dışında Solunum Fizyoterapisi bölümü seçkin kadrosuyla başarılı çalışmalarını sürdürmektedir.


Göğüs Hastalıkları Bölümü'nün tedavi alanına giren hastalıklardan başlıcaları, Kronik Bronşit, Astım, Allerji, Pnomoni, Plorezi, Bronşit, Sarkoidoz, Pnomotorax, Akciğer Kanseri, Pulmoner Emboli'dir.


Ayrıca kliniğimizde sigarayı bıraktırmaya yönelik hizmet de verilmektedir.