Ameliyathaneler

Megapark Hastanesi

Ameliyathaneler laminar hava akımı ve hepafiltrelerle donatılmıştır. 3 genel amaçlı, 2 Laparoskopik cerrahi olmak üzere 5 ameliyathane ile 24 saat hizmet vermektedir. 

C kollu röntgen makinesi, bilgisayar donanımlı anestezi cihazları, ameliyat mikroskobu ve endoskopik sistemlerle, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılan ameliyathanelerde tüm açık ve kapalı ameliyatlar yapılabilmektedir. 

Hastanemiz, beyin cerrahisi, mikrocerrahi, laparaskopik cerrahi ameliyatları başta olmak üzere ve tüm branşlarda özellikli ameliyatları yapmak için gerekli olan ekiplere ve teknik donanıma sahiptir. Artroskopi, eklem protezleri, tüm genel cerrahi ameliyatları, travma ve acil cerrahi ameliyatları ile mikrocerrahi ve reimplantasyon, vertebra cerrahisi, beyin ve omurilik cerrahisi, nazoplasti gibi plastik ve rekonstrüktif cerrahinin her türlü ameliyatı, Kadın - Doğum, KBB ve üroloji ameliyatları yapılabilmektedir.